สอบถามเพิ่มเติม 086-00-22-168
 ให้เช่ากล้อง ไวเลส สไลด์ ดอลลี่ มิินิเครน ไฟวีดีโอและอุปกรณ์เสริม 

 สอบถามโทร 086-00-22-168    LINE: ohfeewa 


ขั้นตอนการเช่า ดังนี้
 
ขั้นตอนจองคิว
1. แจ้งอุปกรณ์ที่ต้องการ วันที่เช่า
2. ยืนยันการเช่า 
จองคิว

ขั้นตอนการรับ
1. จ่ายเงินค่าเช่า + ค่าประกัน 
2. กรอกเอกสารการเช่า พร้อมหลักฐานการเช่า


ขั้นตอนการคืน
1. คืนอุปกรณ์ + คืนเงินประกัน 


(คิดราคารับ-ส่ง ตามระยะทางครับ)
 
อุปกรณ์ให้เช่า