สอบถามเพิ่มเติม 086-00-22-168
 รับถ่ายวีดีโอ รับบันทึกเสียง และให้เช่าอุปกรณ์เสริม

 สอบถามโทร 086-00-22-168    LINE: ohfeewa 
อุปกรณ์ให้เช่า