สอบถามเพิ่มเติม 086-00-22-168
 ให้เช่ากล้อง ไวเลส สไลด์ ดอลลี่ มิินิเครน ไฟวีดีโอและอุปกรณ์เสริม 

 สอบถามโทร 086-00-22-168    LINE: ohfeewa 
อุปกรณ์ให้เช่า