สอบถามเพิ่มเติม 086-00-22-168
ให้เช่าไมค์หัวหล้อง RODE