สอบถามเพิ่มเติม 086-00-22-168
ให้เช่าไฟ 300LED แบบขาตั้ง
ให้เช่าไฟ 300LED แบบขาตั้ง 2 ชุด 1,000 บาทต่อวัน