สอบถามเพิ่มเติม 086-00-22-168
ให้เช่า Zoom H4N
ให้เช่า Zoom H4N ราคา 400 บาทต่อวัน